Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
139 HET EERSTE DRIEMANSCHAP.
Galliërs, hunne weinige volharding, die hen wel geschikt
maakte voor veldslagen, maar niet voor langdurige ver-
dediging van steden, en hun onderlinge verdeeldheid
ondersteunden Caesar in de onderdrukking van den op-
stand. En toen eindelijk de laatste vesting Alesia geno-
men en Vercingetorix als oproerling ter dood gebracht
was, was de onderwerping van Gallia voltooid. Door den
invloed der Romeinsche ambtenaren en koloniën werd
het land geheel en al geromaniseerd en latijnsche taal
en zeden de heerschende.
§ 93. Intusschen had Pompejus na den dood van
Crassus zijn invloed te Rome meei en meer versterkt
en trachtte hij met terzijdestelling van Caesar de eenige
machthebbende in het rijk te worden. Toen gene weêr
verlenging van zijn gezag vroeg, werd die hem geweigerd
en eischte de senaat, dat hij na zijn leger afgedankt te
hebben in Rome zou terugkeeren. Van zijn kant eischte
nu Caesar, dat dan ook Pompejus zijn proconsulaat in
Spanje zou neêrleggen en eveneens zijn leger zou af-
danken. Toen deze weigerde en de aanhangers van Caesar,
o. a. de volkstribuun Curio, in Rome werden aangevallen,
trok Caesar met zijn legioenen de Rubico, de grensrivier
van Italië, over en begon aldus den burgeroorlog (49—45).
Pompejus week met zijne aanhangers naar Macedonië
om zijn leger te verzamelen. Caesar, die door zijne ge-
matigde behandeling de Romeinsche burgerij, die nieuwe
proscripties vreesde, met zich had verzoend, vervolgde
hem en stak van Brundisium over naar Macedonië. In