Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
HET EERSTE DRIEMANSCHAP.
heerschappij. Eerst dreef hij de Helvetürs terug, die uit
de bergen van Zwitserland in de vlakte waren afgedaald,
om zich daar woonplaatsen te kiezen, joeg toen den
Germaanschen vorst Ariovistus terug over den Rijn, deed
zelfs kleine tochten in het Overrijnsche Germania, en
zette intusschen de onderwerping voort van de Gallische
stammen, die zich meestal tot verbonden hadden aan-
eengesloten , van wier onderlinge twisten hij tot bereiking
van zijn doel gebruik maakte. Met hulp eener vloot
versloeg hij zelfs de Veneten in Armorica (tegenwoordig
Bretagne) en onderwierp hun land. Den krachtigsten
tegenstand vond hij bij de Belgische Celten, tegen wie
hij moorddadige gevechten leverde, gelijk den grooten
Nerviërslag, waarin soms geheele stammen werden uitge-
roeid. Door deze behandeling afgeschrikt, boden de noor-
delijker wonende Germaansche stammen, gelijk de Bata-
vieren , hem reeds voor zijne komst hun bondgenootschap
aan. Zelfs naar Groot-Brittannië stak hij over en voerde
krijg tegen den vorst Cassivelaunus, hoewel hij er nog
geene duurzame veroveringen maakte.
Gedurende zijne afwezigheid was er een opstand uit-
gebroken onder den Gallischen ridder Ambiorix, die een
geheel Romeinsch legioen insloot en vernietigde. Terug-
gekeerd, versloeg Caesar hem, nam hem gevangen en
liet hem ter dood brengen. Dit verwekte groote veront-
waardiging onder den geheelen Gallischen adel, en er
barstte een hevige opstand uit onder den dapperen
Vercingetorix. De lichtzinnigheid en veranderlijkheid der