Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het eerste driemanschap.
131
andere voorname personen waren hem groote sommen
gelds schuldig en dus in eene zekere afhankelijkheid van
hem gekomen. De bekwaamste van het drietal was evenwel
C. Julius Caesar., het hoofd der eigenlijke volkspartij, die
indertijd geweigerd had zich van zijne vrouw, de dochter
van Cinna, te laten scheiden, en zich daardoor reeds
de achting van diens partij had verworven. Tot belang-
rijke ambten als dat van pontifex maximus gekozen,
was hij in de gelegenheid geweest dien invloed te ver-
sterken , niet het minst door de groote geschenken en
graanuitdeelingen, die hij aan het volk had laten doen.
Om de gelegenheid te verkrijgen de soldaten aan zich te
verbinden en zijne zware schulden af te betalen, koos hij
bij de verdeeling van het gezag de provincie Gallia,
terwijl Crassus Azië tot zijn deel kreeg en Pompejus
Spanje. Op de bijeenkomst te Lucca in 56 werd hun
gezag nog voor vijfjaar verlengd. In het jaar 52 sneuvelde
Crassus bij Karrhäe tegen de krijgzuchtige Parthen, die
in Perzië een rijk gesticht hadden, terwijl Pompejus meestal
in Rome bleef en nieuwe betrekkingen met de senaats-
partij tegen Caesar aanknoopte.
§ 92. De tien jaren (59—49), gedurende welke Caesar
het bestuur in Gallië voerde, besteedde hij om het Ro-
meinsche gebied, dat tot nu toe alleen het zuidoostelijk
gedeelte, Gallia Narbonensis, omvatte, tot de Noordzee
uit te breiden. In den voortdurenden strijd tegen de krijgs-
zuchtige Celten vormde hij die geharde legioenen, die
hem later zouden dienen tot de verovering der wereld-