Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
129 POMPEJUS DE GET,UKKIGE.
was, verbonden met Sertorius en de zeeroovers. De rijke,
aristocratische Lucullus versloeg hem bij Cyzicus en Ka-
beira, zoodat hij de vlucht moest nemen naar zijn' schoon-
vader, Tigranes van Armeniè. Ook tegen dezen trok
Lucullus op en nam zijne hoofdstad Tigranocerta in.
Toen weigerden de soldaten evenwel hun' veldheer verder
te volgen, die gedwongen werd terug te keeren, zonder
zijne overwinningen te kunnen voltooien. De Manilische
wet (66) benoemde nu Pompejus tot dictator in Azië.
Hij sloot een verbond met Tigranes van Armenië, ver-
volgde Mithradates tot in Pontus, waar deze door zijn'
zoon Pharnaces werd omgebracht, die toen de opvol-
ging in het zeer verkleinde gebied van de Romeinen
verkreeg. Ook regelde Pompejus in Azië den toestand
der verschillende staten , en lijfde hij in 64 het laatste over-
blijfsel van het Syrische rijk bij Romein. Over Palestina
werden vier vorsten aangesteld, die aan Rome verantwoor-
delijk waren en in Egypte besliste Pompejus een troon-
twist door de regeering toe te vertrouwen aan Cleopatra
met haren broeder onder Romeinsch toezicht. Toen,
met roem en buit beladen, keerde de gelukkige veldheer
naar Rome terug.
het eerste driemanschap.
§ 91. Toen Pompejus in Rome terugkwam, vond hij
den toestand te zijnen opzichte geheel veranderd. De
9