Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
POMPEJUS DE GET,UKKIGE.
lijkheden met elkaar moesten strijden, keerden liever
hunne geoefende zwaarden tegen hunne onderdrukkers
en stonden op onder den Thraciër Spartacus. Na een
gedeelte van Italië verwoest te hebben, werden zij ein-
delijk , onder elkaar verdeeld, door Crassus bij de Silarus
verslagen. Eene afdeeling, die naar het noorden wilde
terugkeeren, ontmoette den uit Spanje komenden Pom-
pejus en door hare vernietiging was hij het weêr, die een
einde maakte aan dezen voor Rome gevaarlijken oorlog.
§ 90. Na de onderdrukking van beide opstanden,
bleven den Romeinen nog twee gevaarlijke buitenlandsche
vijanden over. Te midden van de burgertwisten had de
zeerooverij op de Middellandsche zee steeds grooter
afmetingen aangenomen. Ontvluchte slaven, verdreven
aanhangers van Marius, vreemdelingen, die hun vaderland
in de macht van Rome hadden zien vallen, stroomden
naar de ontoegankelijke havens van Cilicië, van waar
geheele vloten uittrokken om den Romeinschen handel te
vernietigen. Zelfs aanzienlijke Romeinen hielpen hen in
het geheim en deelden in hunne winsten. Krachtige maat-
regelen waren tot hunne onderwerping noodig. Nadat
M. Antonius himne vloten bij Creta verslagen had, werd
door de Gabinische wet'm 67 aan Pompejus de dictatuur
ter zee opgedragen. Hij vervolgde de zeeroovers tot in
hunne laatste schuilhoeken en verwoestte de rooversnesten
in Cilicië.
Nu bleef nog over Mithradates, itn tweede Mithra-
datischen oorlog (75 — 63) tegen de Romeinen begonnen