Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
127 POMPEJUS DE GET,UKKIGE.
lauweren te rapen, die anderen door hunne inspanning
voor hem verdiend hadden, maar zijne ijdelheid schreef
zijne zegepralen toe aan eigen verdiensten, en vleierij
gaf hem later den bijnaam van den Groote.
Met Sulla's overwinning was de partij van Marius niet
geheel vernietigd. Een van diens bekwaamste aanhangers,
Sertorius., was naar Spanje gevlucht, waar hij met de
hem aanhankelijke bewoners alle krachten inspande tegen
Rome en zelfs verbonden sloot met Mithradates en de
zeeroovers in de Middellandsche zee. Acht jaar (80—72)
hield hij den strijd vol, tot hij vermoord werd door zijn'
naijverigen onderbevelhebber Perpenna. Metellus versloeg
dezen en onderwierp Spanje, doch eene achtergeblevene
bende werd door Pompejus, die ze ontmoette, vernietigd,
en dezen de eer der overwinning toegeschreven.
Evenzoo ging het in Italië, waar een vreeselijke sla-
venoorlog (73—71) was uitgebarsten. Het slavenwezen
was in Rome bij den toenemenden rijkdom steeds meer
uitgebreid. Alle landbouwbedrijf was bij het verval van
den middelstand aan slaven toevertrouwd. In aantal
overtroffen zij weldra de eigenlijke burgers. Hoe gemak-
kelijker zij te verkrijgen waren — men kocht ze zelfs van
de zeeroovers, die ze misschien op de Italiaansche kusten
geroofd hadden — hoe slechter hunne behandeling werd.
Tweemaal was reeds een hevige slavenopstand op Sicilië
uitgebroken (135—132 en 104—loi); nu begon hij in
Italië zelf. De gladiatoren of zwaardvechters, die tot ver-
maak der nog altijd ruwe Romeinen bij openbare feeste-