Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
MARIUS EN SULLA. 126
benoemd, begon hij de reorganisatie van den staat. De
senaat werd in zijne volle macht hersteld, en ook weêr
in het bezit gesteld der rechtspraak, hem door Cajus
Gracchus ontnomen; de macht der tribunen werd zoo
goed als vernietigd, aan de Italianen, die zich in Rome
vestigden, werd het volle burgerrecht verleend, zoodat
Rome nu 900.000 burgers telde, en eindelijk het straf-
recht geheel herzien. Na zijn werk, gelijk hij meende,
voltooid te hebben, legde Sulla in zijne verachting van
alle eerambten en van de menschen in 't algemeen,
vrijwillig zijn dictatorschap neder (79) en stierf reeds
het volgend jaar (78), waarschijnlijk ten gevolge van
zijne uitspattmgen. Door zijne doortastende en hard-
vochtige wijze van handelen had hij zich evenwel te veel
vijanden gemaakt, dan dat zijn werk, dat slecht eene
herstelling was der oude toestanden, lang in stand zou
kunnen blijven.
pompejus de gelukkige.
§ 89. Gn. Pompejus., die Sulla had bijgestaan in de
onderwerping van Italië, en zelfs op diens verlangen zich
van zijne vrouw, die tot eene Mariaansche familie be-
hoorde, had laten scheiden, werd na het aftreden van
den dictator het hoofd der aristocratische partij. Ge-
lukkig in al zijne ondernemingen, behoefde hij slechts de