Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
MARIUS EN SULLA. 125
en geplunderd en de edelste hoofden der aristocratische
partij als offers van Marius' wraakzucht vielen. Na den
dood van dezen, toen voor de zevende keer consul,
maakten evenwel zijn eigen aanhangers een einde aan het
woeden dezer bende.
§ 88. Sulla had intusschen na de overwinningen bij
Chaeroneia en Orchomenus in 84 met Mithradates vrede
gesloten en de heerschappij der Romeinen in Azië her-
steld. Een leger, onder Flaccus tegen hem uitgezonden,
had zich na den moord van Flaccus door den onderbe-
velhebber Fimbria, bij hem aan moeten sluiten , en nu
eerst keerde hij terug naar Italië om aan de regeering
der volkspartij een einde te maken. Een aantal jonge
aristocraten, onder welke Gn. Pompejus, sloot zich bij
hem aan, en na den bloedigen slag tegen de verbonden
democraten en Italiaansche bondgenooten bij de Porta
Collina was hij meester van Rome. In deze tweede Sul-
lanische restauratie (82—78) toonde hij zich minder ge-
matigd dan de eerste keer. Hij liet zijnen aanhangers vrij
spel in hunne wraakzucht, en, toen eindelijk niemand
zich meer in zijn persoon en eigendom veilig gevoelde,
liet hij proscriptie-^xysxen aanplakken, die de namen der
te vermoorden personen en verbeurd te verklaren goe-
deren opgaven: 4700 menschen moeten op die wijze zijn
omgebracht en vele anderen vluchtten naar de provin-
ciën, waar zij den burgeroorlog voortzetten. Sulla's sol-
daten daarentegen werden met rijke landgoederen begif-
tigd. Toen, tot dictator voor zijn leven (dictator perpetuus)