Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
MARIUS EN SULLA. 124
Romeinen in verschillende gedeelten van Klein-Azië wer-
den omgebracht. De Romeinen hadden L. Cornelius Sulla
tot consul en bevelhebber in den eersten Mithradathclien
oorlog (89—83) benoemd. Nauwelijks was deze met zijn
leger uit de stad Rome vertrokken, of de volkspartij ver-
hief zich op nieuw onder P. Sulpicius Rufus, zette Sulla
af en benoemde Marius in zijne plaats. Dadelijk rukte
' Sulla met zijn leger uit het Z. van Italië weêr op Rome
los, herstelde de macht der senaatspartij (88) en verdreef
Marius en Sulpicius, van welke de laatste achterhaald
en gedood werd, en de eerste onder de grootste ellende
rondzwierf, om zijn vijanden te ontkomen en zelfs eene
schuilplaats zocht op de puinhoopen van Carthago. Na
deze eerste Sitllanische restauratie (88) keerde Sulla, die
zich zeer gematigd had gedragen, weêr terug naar het
oorlogsveld, verdreef Mithradates uit Griekenland en
vervolgde hem in Klein-Azië.
Een der door Sulla achtergelaten consuls L. Cornelius
Cinna behoorde evenwel tot de ontevredenen en tegen
zijn aan Sulla afgelegden eed in, verhief hij op nieuw de
vaan van den burgeroorlog. Hoewel eerst door zijne tegen-
standers uit Rome verdreven, veroverde hij in 87 met
hulp van Marius en een door dezen samengeraapte bende
van misdadigers en ontvluchte slaven , de zoogenaamde
Marianen., en bijgestaan door de Italiaansche bondge-
nooten, aan wie schitterende , voor Rome vernederende
beloften werden gedaan, de stad, waar weken lang door
de Marianen op de verschrikkelijkste wijze werd gemoord