Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
MARIUS EN SULLA. 122
bij Aquae Sextiae (102) en daarna de Cimbren op de
Raudische velden bij Vercellae (loi). Daar evenwel reeds
voor hem de aristocratische consul Catulus op het slag-
veld verschenen was, en de overwinning aan de zijde der
Romeinen had verzekerd, gaf dit opnieuw aanleiding tot
twist tusschen de veldheeren en de beide partijen.
Marius was met hart en ziel krijgsman , gelijk hij be-
wees door zijne hervormingen in de inrichting van het
leger. Hij schiep een afzonderlijke lijfwacht tot bewaking
van het praetorium of de veldheerstent, daarom later de
praetorianen genoemd, liet zijn soldaten zelve schansen
opwerpen en grachten graven, en door aan de minderen
eene vaste soldij te geven om hen duurzaam aan zich te
verbinden, vormde hij een' soldatenstand
hand de burgerwapening verving en een geschikt werktuig
zou worden in de handen van eerzuchtige veldheeren.
Voor staatsman bezat hij evenwel zeer weinig talent, en
toen gedurende zijn zesde consultaat in het jaar loo
zijne aanhangers Saturninus en Glaucia de Appulejische
wetten, die het werk van Cajus Gracchus zouden vol-
tooien, en eene kolonisatie der arme standen op groote
schaal bedoelden, voorstelden, wisten de aristocraten op
zijne ijdelheid te werken, en hem tot een verbond met
hunne partij over te halen. Nauwelijks was evenwel de
tegenpartij in een geregeld straatgevecht verslagen, en
waren hare hoofden gevallen, of ook zij lieten Marius in
den steek, zoodat hij het volgend jaar niet meer tot
consul werd verkozen.