Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE GRACCHEN.
rechting van de ridderklasse, bleven in stand. De hervor-
ming langs den wettigen weg was mislukt, eerlang trad
de revolutie, met geweld van wapenen, in hare plaats.
marius en sulla.
§ 85. Geld was in Rome het middel geworden om zich
alles te verwerven, stemmen bij verkiezingen, aanzien bij
het volk, voordeelige ambten in de provinciën. Naar
geld streefde ieder van den eerste tot den laatste; däär-
voor was in Rome alles veil. Een bewijs van dien treu-
rigen toestand l^vtTté^/ugiirihijnsche oorlog {112—104).
Koning Micipsa, de opvolger van Massinissa in Numidië,
had bij zijn' dood zijn' neef en aangenomen zoon Ju-
gurtha aangesteld tot voogd en mederegent van zijne
twee zonen Adherbal en Hiëmpsal. De eerzuchtige jonge
man wist eerst den een' op te zetten tot den moord van
den ander', bracht toen zelf den tweeden om en maakte
zich meester van de hoofdstad Cirta, waar hij alle aan-
wezige Romeinen liet vermoorden. De bevelhebbers der
tegen hem uitgezonden legers kocht hij den een na den
ander om, en zelfs waagde hij het persoonlijk naar
Rome te gaan, waar hij nog een bloedverwant, die naar den
Numidischen troon dong, uit den weg liet ruimen, terwijl
hij zich door de omkooping van een' tribuun, die tegen
alle hem vijandelijke besluiten zijn veto uitbracht, voor