Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Il8 DE GRACCHEN.
stelde voor de akkervvet van Licinius Stolo, die nooit
was uitgevoerd, weêr van kracht te verklaren, maar met
de verzachtende bepaling, dat de grondbezitter behalve
zijn eigen 500 jugera, voor ieder volwassen zoon er nog
250 bij mocht bezitten. De rijken, die zich niet openlijk
tegen dit voorstel durfden verzetten, haalden een anderen
volkstribuun Octavius over er zijn veto tegen uit te bren-
gen. Niet in staat dit verzet te breken, beging Tiberius
de onwettigheid dezen, die als tribuun onschendbaar was,
te iaten afzetten. Nu greep ook de andere partij tot het
middel van geweld, en toen het volgend jaar de nieuwe
verkiezingen zouden plaats hebben en Tiberius weêr her-
kozen zou worden, drongen Scipio Nasica en een aantal
anderen senatoren met stokken op hem aan en ver-
moordden hem met zijne aanhangers. Zijne akkerwetten,
tot wier uitvoering reeds eene commissie van drie mannen,
belast met de opmeting van het land, benoemd was,
bleven onuitgevoerd liggen: de reactie was weêr meester
in Rome.
§ 84. Tien jaar later (123 —121) trad Cajus Gracchus
op, bekwamer, maar ook eerzuchtiger en minder kiesch
in zijne middelen dan zijn broeder. Hij verbond zijn
akkerwet met een aantal andere, die zijne tegenstanders
moesten verdeelen, en een gedeelte van hen gunstig voor
zijne plannen moesten stemmen. De ridderklasse werd
gewonnen door afzonderlijke eereplaatsen in den schouw-
burg, te voren alleen aan de senatoren toegestaan; boven-
dien werd de rechtspraak aan de senatoren ontnomen en^