Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERWOESTING VAN CARTHAGO EN CORINTHE. II5
terwijl de dichtkunst waardige beoefenaars vond in Ennius
en Naevius, en den blijspeldichter Plautus. Toch bewijzen
de door dezen gegispte gebreken, welke kiemen van ver-
derf reeds toen in de Romeinsche samenleving lagen op-
gesloten, die eerst in een later tijdperk tot hunne volle
ontwikkeling zouden komen.
§ 81. Weêr bloeide in Carthago de handel en begon
de stad zich te herstellen van de zware verliezen, inden
laatsten oorlog geleden. Maar bij de oude Romeinen
waren de overwinningen van Hannibal nog niet vergeten,
en terwijl Scipio de jongere voor mildheid pleitte, en
meende, dat het bestaan van Carthago slechts heil-
zaam kon werken voor de Romeinen om hunne waak-
zaamheid en veêrkracht in stand te houden, eischte Cato
met de zijnen bij elke gelegenheid de vernietiging der
gehate republiek. De omstandigheden zelve zouden den
wensch der laatsten helpen vervullen. Massinissa, de
koning van het naburige Numidië, de oude doodvijand
der Carthagers, deed herhaalde invallen in hun gebied
en ontnam hun de eene plaats na de andere. De klachten
bij Rome's senaat hielpen niets, en toen deze de ver-
gunning tot verdediging bleef weigeren, grepen de Car-
thagers eindelijk in wanhoop zonder die toestemming naar
-de wapenen en verbraken zij daardoor de voorwaarden
van den vrede. Vergeefsch waren alle latere pogingen om
den toorn der Romeinen te verzoenen. Zij leverden hun
schepen en al hunne wapenen uit en stelden gijzelaars,
maar toen zij den laatsten eisch niet konden toestaan.