Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Il6 DE OORLOGEN IN MACEDONIË, AZIË EN SPANJE, ENZ.
zonden zij een leger naar Macedonië, dat aan den tweeden
Macedonischen oorlog (200—197) een einde maakte door
de overwinning bij Cynocephalae. Philippus werd gedwon-
gen tot den vrede, waarbij hij de zelfstandigheid der Grieken
moest erkennen en tot een bondgenootschap met de
Romeinen.
Spoedig werd de koning in de gelegenheid gesteld zijn
trouw .als bondgenoot te bewijzen in den oorlog tegen
koning Antiochus den Groote van Azië (192—189).
Hannibal, wiens uitlevering de Romeinen van de Car-
thagers geëischt hadden, had bij dezen vorst eene toe-
vlucht gevonden en zette hem aan tot den oorlog tegen
Rome. Antiochus landde met eene vloot in Griekenland
en belegerde Athene, doch door de Romeinen, verbonden
met de koningen van Macedonië en Pergamum werd hij
tot den terugtocht gedwongen en bij Magnesia verslagen
door den jongeren Scipio., die naar deze overwinning den
eernaam van Asiaticus ontving. Hannibal moest, om de
uitlevering te voorkomen, vluchten naar den koning Prusias
van Bithynië en, toen hij zich ook daar niet meer veilig
achtte, maakte hij door vergif een einde aan zijn leven
(183) in hetzelfde jaar, toen ook Rome zijn' grooten
tegenstander Scipio Africanus door den dood verloor.
Antiochus had behalve eene groote oorlogsschatting een
aanzienlijk gedeelte van Klein-Azië aan de Romeinen
moeten afstaan, dat zij als belooning aan hun' bondge-
noot Eumenes van Pergamum schonken. Phihppus van
Macedonië evenwel, ontving tegen zijne verwachting niets,