Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE EERSTE EN TWEEDE PUNISCHE OORLOG. III
den eerenaam van Africanus verkreeg, beslist was, ried
Hannibal zelf diens voorwaarden aan te nemen en den
vrede te sluiten. Carthago moest zijne geheele vloot op
10 schepen na uitleveren en zijne veroveringen in Spanje
afstaan, eene oorlogsschatting van lo.ooo talenten be-
talen, en beloven geen oorlog te voeren zonder Rome's
toestemming. Zijne macht was gebroken en Rome kon
ongestoord zijne veroveringen naar alle zijden voortzetten.
de oorlogen in macedonië, azië en spanje.
verwoesting van carthago en corinthe.
§ 78. De snel toenemende macht der Romeinen had
ook in het Oosten de aandacht getrokken, en de tuchti-
ging der Illytische zeeroovers, tegen wie tot nu toe alle
inspanningen vruchteloos waren geweest, verwierf hun de
dankbaarheid en het ontzag der Grieksche handelsteden.
Toen nu koning Philippus V van Macedonië, om de
vroegere macht in Griekenland te herstellen, de verschil-
lende eilanden in de Aegeïsche zee trachtte te onder-
werpen en zelfs het bloeiende Rhodus aantastte, riepen
de bedreigde Grieken tegen hem de hulp der Romeinen
in. Daar deze nog reden tot ontevredenheid hadden
wegens het bondgenootschap door Philippus met Hannibal
gesloten in den zoogenaamden eersten Macedonisehen oorlog
(212—206), gaven zij gehoor aan de bede der Grieken en