Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
>
no DE EERSTE EN TWEEDE PUNISCHE OORLOG.
dralende tactiek moede, zijn lieveling Terentius Varro
tot consul benoemd had, liet deze zich verlokken tegen de
Carthagers slag te leveren; doch bij Cannae (216) werd
in een der noodlottigste slagen van de Romeinsche ge-
schiedenis de geheele legermacht vernietigd. Nog tastte
Hannibal evenwel Rome niet aan, maar nam hij zijn winter-
kwartieren in de rijke vlakte van Capua, waar hij trachtte
zijne verzwakte legermacht te herstellen. De Italiaansche
bondgenooten bleven evenwel trouw aan Rome en het
hebzuchtige Carthago zond hem geene versterkingen. De
Romeinsche veldheer Marcellus behaalde zelfs eene over-
winning op hem bij Nola en de verovering van Tarente
(212) werd opgewogen door het .verlies van Syracuze,
dat in hetzelfde jaar aan de Romeinen overging. Toen
eindelijk het leger van zijn' broeder Hasdrubal., dat hem
over de Alpen te hulp wilde komen bij den Metaurus
verslagen was, en het hoofd zijns broeders binnen zijne
legerplaats geworpen werd, zag hij in, dat het met zijne
veroveringen in Italië gedaan was, en gehoorzaamde hij
het bevel van het bedreigde Carthago, dat hem naar
Afrika terugriep.
De jonge Cornelius Scipiowiens vader en oom in
Spanje gesneuveld waren, had niettegenstaande zijne jeugd
van de Romeinen den consulstitel verkregen en het ver-
lof een inval te doen in Afrika, om daar een einde aan
den oorlog te maken. Op het slagveld van Zama stonden
hij en Hannibal tegenover elkander en toen na eene
hevige worsteling de overwinning voor Scipio, die sedert