Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE EERSTE EN TWEEDE PUNISCHE OORLOG. I09
Saguntum , aan te tasten. Hannibal., die in zijn' Romei-
nenhaat en het bewustzijn van zijn veldheersgenie den
oorlog verlangde, stoorde zich niet aan dit verbod, en
vóór Rome tot hulp gereed was, was Saguntum veroverd
en verwoest. Zoo begon de hueede Punische oorlog
(218—201).
§ 77. Hannibal besloot den oorlog naar Italië zelf
over te brengen om, zoo het mogelijk was, de Romein-
sche macht voor goed te vernietigen. Dwars door vijan-
delijke volken heen, over sneeuwvelden en gletschers
waagde hij den gevaarlijken tocht over de Alpen., en
stond onverwachts met zijn leger in de Boven-Italiaan-
sche laagvlakte. Twee legers werden achtereenvolgens bij
den Ticinus en de Trebia verslagen, en toen bij zijn
tocht door Etrurië, in welks moerassen hij door ziekte
een oog verloor, de Romeinsche veldheer Flaminius hem
in den rug dacht te vallen, werd deze zelf omsingeld en
verslagen bij het Trasimeensche meer. De weg naar Rome
lag voor Hannibal open, maar hij wilde zich eerst de
onderworpen Italiaansche volken tot bondgenocten maken,
gelijk hij reeds gedaan had met de Galliërs in het noor-
den. De Romeinen spanden met bewonderenswaardige
geestkracht en volharding hun uiterste krachten in ter
verdediging der stad en benoemden tot dictator Q. Fabius
Maximus, cunctator of den draler bijgenaamd, die steeds
een veldslag ontwijkende, door kleine schermutselingen
den vijand trachtte af te matten. Toen evenwel na het
eind van zijn dictatorschap het Romeinsche volk die