Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
I08 DE EERSTE EN' TWEEDE PUNISCHE OORLOG.

gevecht veranderde. Na de overwinningen bij Mylae en
Ecnomos stond zelfs de weg naar Afrika voor de Ro-
meinen open, doch de consul Regulus^ die de landing
beproefde, werd door de Grieksche huurtroepen onder
Xanthippus verslagen en gevangen genomen. Toen zij
ook ter zee herhaalde neerlagen geleden hadden, wei-
gerde de regeering verder geld voor schepen toe te staan;
doch nu brachten de burgers op eigen kosten eene vloot
bijeen, waarmede de consul Catulus de Carthaagsche
vloot bij de Aegatische eilanden beslissend versloeg en
de Carthagers tot een' vrede dwong, waarbij zij geheel
Sicilië moesten afstaan en 3200 talenten oorlogsschatting
moesten betalen. Sicilië werd de eerste Romeinsche pro-
vincie of wingewest, bestuurd door een proconsul, die zijne
bevelen uit Rome ontving. Toen kort daarna in Carthago
een vreeselijke opstand der huurtroepen uitbarstte, welken
men betaling had geweigerd, maakten de Romeinen van
die gelegenheid gebruik om aan hunne vijanden de eilan-
den Corsica' en Sardinië en eene groote oorlogsschatting
af te persen.
Van hun' kant zochten de Carthagers zich schadeloos
te stellen door de verovering van het zilverrijke Spanje,
dat Hamilcar met zijne zonen Hannibal en Hasdrubal tot
den Ebro of Iberus onderwierp. De Romeinen, die intus-
schen Gallia Cisalpina hadden veroverd en hun land tot
de Alpen hadden uitgebreid, werden naijverig op de
Carthaagsche overwinningen en verboden hun' vijanden
den Ebro te overschrijden, of hun' bondgenoot, de stad