Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
de eerste en tweede punische oorlog. I07

was Syracuze evenwel door burgertwisten verzwakt, tot
het den tyran Hiëro gelukte zich met de hulp van huur-
lingen, de zoogenaamde of zonen van Mars,
van de regeering meester te maken. Door hem ontslagen,
nestelden deze zich in Messina, en maakten van hier
uit door hunne strooptochten het geheele eiland onveilig.
Hiëro trok uit om hen ten onder te brengen en bracht
hen zoo in 't nauw, dat zij tegelijk de hulp der Car-
thagers en der Romeinen inriepen. Beiden, Rome eerst
na eene lange aarzeling, besloten te helpen, en daar de
Carthagers het eerst gekomen waren, joegen de Romeinen
hen uit de stad, en begonnen de groote Punische oor-
logen, de worsteling tusschen Rome en Carthago om de
heerschappij der Middellandsche Zee.
§ 76. In den eersten Punischen oorlog (264—241),,
scheen de oorlogskans te land, op Sicilië, naar de zijde
der Romeinen over te hellen, die na Hiëro terugge-
slagen te hebben hem tot een bondgenootschap over-
haalden tegen de Carthagers. De huurtroepen der laatsten
streden misschien met meer ervarenheid, maar met minder
geestdrift dan de Romeinsche burgers, en werden voort-
durend naar het westen teruggedrongen, waar de dappere
Hamilcar Barcas tot het laatste toe de bergvesting Eirkte
voor zijn vaderstad wist te bewaren. Ter zee waren even-
wel de Carthagers onbetwist meester, tot de Romeinen
naar een' gestranden Carthaagschen vijfdekker eene ge-
heele vloot na bouwden, en de consul Duilius door de
uitvinding der enterbruggen het zeegevecht in een land-