Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE VEROVERING VAN ITALIË. 105
Rome uit werden bestuurd en vandaar hunne ambtenaars
ontvingen (jus Caeritum). Bovendien waren zij, zonder
eenige voorrechten te genieten, verplicht den Romeinen
soldaten te leveren en in den oorlog bij te staan. De
koloniën werden met elkaar en met de hoofdstad door
een net van groote heerwegen verbonden, waarvan de door
Appius Claudius aangelegde (Via Aj>j>ia) van Rome naar
Capua, en later tot Brundisium verlengd, de voornaamste
was. Nog tegenv/oordig zijn aanzienlijke gedeelten in onge-
schonden staat overgebleven, evenals van de aquaducten,
die dienden om Rome van het noodige drinkwater te
voorzien. Bleek de kunst hierin vooral op het practische
gericht, dat zij ook het sierlijke niet versmaadde, bewijst
het beroemde Ficoronische kistje, dat uit deze tijden af-
komstig is. Pas later zou zich de Grieksche invloed meer
doen gelden, en eindelijk het oorspronkelijk Romeinsche,
dat zich vooral in de uitvinding van den gewelvenbouw
kenmerkt, geheel verdwijnen onder de navolging van
vreemde kunstwerken.
TWEEDE TIJDPERK.
Van het begin der Perzische Oorlogen tot de
verwoesting van Carthago en Corinthe.
de eerste en tweede punische oorlog.
§ 75. Ongeveer op de plaats van het tegenwoordige
Tunis, waar door het schieVeiland met de kapen Bonen