Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 de verovering van italië.
Beneden-Italië, stootten de Romeinen op de Grieksche
koloniën aan de. kust. Het bloeiende Tarente., in het
gevoel zijner meerderheid boven de barbaarsche Romei-
nen , verbood hun schepen den toegang tot de Adriatische
zee, nam er zelfs één in beslag en béleedigde de gezanten,
die de teruggave kwamen vorderen. Een oorlog (280—275)
was het gevolg, waarin de Tarentijnen, zich zelf te zwak
gevoelend, de hulp inriepen van den ondernemenden
krijgsman en avonturier,) Pyrrhus van Epirus. üi]
landde met een geoefend leger en versloeg, gedeeltelijk
door zijne meerdere krijgskunde, gedeeltelijk door den
schrik, welken zijne olifanten veroorzaakten, twee keer bij
Heracleia en bij Asculu?n de Romeinsche legers. In den
laatsten slag had hij evenwel zulke verliezen geleden,
dat hij gaarne van een' burgertwist in Syracuze gebruik
maakte om naar Sicilië over te steken en toen hij later
weêr terugkeerde, werd hij door de Romeinen verslagen
in den slag bij Beneventum. Hij verliet Italië en sneu-
velde kort daarna bij het beleg van een stadje in Argos.
Tarente moest zich overgeven en daarmede viel ook
Beneden-Italië in da handen der Romeinen, zopdat zij mees-
ter waren van het geheele schiereiland der Apennijnen.
§ 74. De Romeinen talmden niet met hunne veroverin-
gen zooveel mogelijk duurzaam te maken. Te midden
van de ondetworpenen vestigden zij militaire koloniën
van Romeinen-, die gewoonlijk het recht van zelfbestuur
kregen, en tevens het Romeinsche burgerrecht behielden
(municipia), terwijl ck onderworpen steden meestal van