Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
11 INLEIDING.
Chr. vormt den overgang van het verval der Romeinsclie
wereldheerschappij tot de opkomst der Germaansche
staten, die met hunne eigenaardige instellingen, waaronder
het leenstelsel de eerste plaats bekleedt, in de Middel-
eeuwen den hoofdtoon aangeven.
Gemeenschappelijke ondernemingen, zooals de Kruis-
tochten, die een keerpunt vormen, brengen hen reeds in
nauwere aanraking met elkander; en de gevolgen dier
kruistochten, het verval van het leenstelsel en de opkomst
van den derden stand, geven het aanzijn aan een nieuw
tijdperk, de Nieuwe Geschiedenis^ waarin de staatkundige
macht van den adel is gebroken, en de vorst alleen
tegenover het volk staat. De verschillende staten blijven
met elkander in onophoudelijke aanraking, meestal in
vijandigen zin, én hevige oorlogen, hetzij om godsdienst-
geschillen, hetzij ter verstoring of ter instandhouding van
het staatkundig evenwicht, of wel om handelsbelangen,
belemmeren eene vreedzame ontwikkeling. De vorstelijke
macht wordt onbeperkt, en de toestand van het volk in
de meeste staten zoo ellendig, dat de vorsten zelf het
eerst naar middelen ter verbetering uitzien, maar door de
halfheid en verkeerdheid hunner maatregelen, de onte-
' vredenheid nog doen toenemen, die eindelijk tot eene
vreeselijke uitbarsting leidt in de Fransche revolutie. Deze
opent de Niemvste Geschiedenis of het tijdvak der omwen-
telingen, waarin de partij der revolutie en die van het behoud
nog altijd tegenover elkander staan, en een strijd voeren,
die in de meeste staten van Europa nog niet beslist is.