Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE VEROVERING VAN ITALIË. I03
Rome als hun gemeenschappelijk hoofd erkennen en
verkregen het zoogenaamde Latijnsche recht., dat hun
wel veroorloofde, hunne eigene stedelijke bestuurders te
kiezen, maar hen verstak van het Romeinsche burger-
recht, zoodat zij in gemeenschappelijke zaken den wil
van Rome moesten volgen.
§ 73. Bij den laatsten oorlog voor hunne onafhanke-
lijkheid hadden de Latijnen zich verbonden met de
Samnitische kolonie in Capua. De slag bij Sentinum
maakte evenwel aan dezen eersten Samnitischeti oorlog
(343—341) een einde en voltooide de onderwerping der
Latijnen, maar berokkende eenige jaren daarna den Ro-
meinen een' zwaarderen oorlog met den hoofdstam der
Samniten in het gebergte. Eens werd zelfs in dien tweeden
Samnitischen oorlog (328—304) een geheel Romeinsch
leger in den Caudijnschen pas gedwongen zich Over te
geven en onder het juk door te gaan, hetgeen voor de
grootste schande werd gerekend. Doch de Romeiiien
verbraken trouweloos den gesloten vrede, en onderwierpen
op het eind de Samniten, wier hoofdstad Bovianum in
305 werd in.genomen. Nog eens deden deze, verbonden
met de Etruriers onder hun' wakkeren veldheer Egnatius
eene laatste poging tot behoud hunner zelfstandigheid
in den derden Samnitischen oorlog (298—290). Doch,
toen zij ook daarin verslagen werden, was verdere tegen-
stand onmogelijk, en viel geheel Middén-Italië in de
macht der Romeinen.
Bij hunne verdere uitbreiding jiaar het zuiden, in