Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
102 DE TWISTEN TUSSCHEN PATRICIËRS EN PLEBEJERS.
welke niet tot de regeerende familiën behoorden (homi-
nes novi).
de verovering van italië.
§ 72. Te midden van hunne burgertwisten hadden de
Romeinen voortdurend te strijden gehad tegen hunne
naburen. Twee keer was de stad zelfs veroverd geweest:
de eerste keer kort na de verdrijving der koningen door
de Etruriërs (407) onder hun koning Porsena en de tweede
keer (390) door de Galliërs., die onder hun Brennus of
vorst uit het Noorden Italië waren binnengedrongen, het
Romeinsche leger hadden vernietigd bij^ de Allia en, na
eene zware brandschatting geheven te hebben, weêr waren
teruggetrokken. Eens was ook een leger der Volscen
onder den uitgeweken Patriciër Coriolanus tot voor de
poorten der stad genaderd, doch telkens hadden de
Romeinen zich weer met jeugdige veêrkracht van de
geleden neêrlagen hersteld, en waren zij zelve weêr voort-
gegaan met het onderwerpen hunner naburen. In Etrurië
was de eene stad na de andere in hunne macht gevallen,
o. a. ook kort voor den inval der Galliërs het belangrijke
Veji. Evehzoo werden achtereenvolgens de zuidelijke
naburen, de Volscen, Ardeaten, enz. onderworpen, en
vooral de verschillende steden der Latijnen, die nog lang
hunne onafhankelijkheid bewaard hadden. Zij moesten