Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
100 DE TWISTEN TUSSCHEN PATRICIËRS EN PLEBEJERS.
van Virginia, de »dochter van een Romeinsch burger,,
een opstand van het volk ten gevolge had, en zij afge-
zet en in de gevangenis geworpen werden. Zelfs bepaalde
nog in dat jaar (449) de wet van de consuls Valerius en
Horatius, dat er nooit meer ambtenaren zouden benoemd
worden, van wier beslissing geen beroep op het volk
bestond. Eenmaal in het bezit van geschreven wetten,
gingen de Plebejers krachtig voort met wijzigingen in
hun belang te eischen en reeds in 445 werd door de
tvet van Canulejus het huwelijk tusschen Patriciërs en
Plebejers toegestaan, waardoor de maatschappelijke ge-
lijkstelling tusschen de beide standen verzekerd was.
§ 71. Wat den Plebejers nog ontbrak, was de toe-
gang tot de staatsambten, die tot nu. toe alleèn voor
Patriciërs waren opengesteld. Met de vestiging der repu-
bliek waren de koningen vervangen Aoqt: consuls, telkens
twee voor één jaar. Alleen voor den eeredienst had men
evenals in Athene een offerkoning behouden, die buiten-
dien evenwei volstrekt geen invloed bezat. In tijden van
gevaar, als de staat behoefte had aan één enkel krachtig
leidsman, benoemde men in plaats van de consuls één
dictator met onbeperkte macht, die naast zich had den
magister equitum of bevelhebber der ruiterij. Het consuls-
ambt te verkrijgen, werd nu het hoofdstreven der Ple-
bejers; een tijdlang maakten de Patriciërs hun dit onmo-
gelijk door in plaats van consuls patricische krijgstribunen
met consulaire macht te benoemen en, toen eindelijk het
consulsambt voor de Plebejers was opengesteld, verzwak-