Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 de twisten tusschen patriciërs en plebejers.
DE REPUBLIEK.
EERSTE TIJDPERK.
Van de verdrijving der koningen tot het
begin der Punische oorlogen.
de twisten tusschen patriciërs en plebejers.
§ 69. Wij hebben gezien, hoe in den eersten tijd de
niet-burgers alleen bescherming van persoon en goederen
konden verkrijgen, door zich als cliënt bij een Patriciër
aan te sluiten • en hoe uit die cliënten zich later de stand
der Plebejers ontwikkelde. Langzamerhand was hun aan-
tal toegenomen en hadden zij grondbezit verkregen, ter-
wijl zij in den oorlog meê moesten uittrekken ter bescher-
ming van de stad. Tengevolge van de veelvuldige oorlogen,
waarin Rome spoedig verwikkeld werd, moesten zij het
grootste gedeelte van het jaar hunne velden braak laten
liggen, terwijl de rijke Patriciërs de hunne door hunne
onderhoorigen lieten bebouwen. Het nieuw veroverde land
werd bovendien alleen onder de Patriciërs verdeeld, zon-
der dat zij er iets van ontvingen. Het gevolg was, dat zij
verarmden en langzamerhand bij de Patriciërs in schulden
geraakten. Het Romeinsche schuldrecht nu was zeer
streng: de schuldeischer mocht zijn schuldenaar als slaaf
aan de overzijde van den Tiber verkoopen, ja, zoo er
meer waren, mochten zij hem zelfs dooden en zijn lijk