Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
HET KONINKRIJK ROME. 97
flen Zeus Jupiter, Hera Juno enz. Hunne minder levendige
verbeelding stelde zich deze evenwel niet zoo persoonlijk
voor, als dit bij de Grieken het geval was; zij hadden zelfs
goden voor zuivere begrippen , als Terminus, den god der
grenzen, Fides, de godin der trouw. Bovendien had
I
iedere familie hare huis- en beschermgoden, de laren en
penaten. Zij aanbaden de goden in tempels, waarvan
vooral die van Jupiter en die van Vesta met het eeuwig
brandend vuur de voornaamste waren. Schoon er geene
priesterkaste was, bestonden er toch bepaalde orden van
priesters, gelijk de flamines, de saliërs, de pontifices, die
voor het onderhoud der bruggen en den kalender moesten
zorgen, en de Vestaalsche maagden, die de gelofte der
kuischheid moesten afleggen. De regeling van den eere-
dienst wordt toegeschreven aan den koning Numa Pom-
pilius, die ook den tempel van Janus stichtte, welke
slechts in vredestijd gesloten mocht zijn.
In het jaar 510, toen in Athene door de verdrijving
van Hippias de democratie werd ingevoerd, verjoeg ook
Rome zijne overheerschers en nam het den regeerings-
vorm der aristocratische republiek aan.
£