Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
04
LAND EN VOLK.
later het geestelijk middelpunt van het Middeleeuwsche
Europa worden.
§ 65. Wij verdeelen de Romeinsche geschiedenis naar
de regeeringsvormen in de volgende drie tijdperken met
hunne onderafdeelingen:
tot 510. Het koninkrijk Rome.
510—30. v. Chr. De republiek,
510—264. Strijd tusschen Patriciërs en Plebejers en uit-
breiding over Italië.
264—146. Uitbreiding over het Middellandsche zeege-
bied.
146—30. v. Chr. Burgertwisten.
30 v. Chr. — 476 n. Chr. Het keizerrijk.
30 v. Chr. — 68 n. Clir. Het huis van Augustus.
68—180. De Flaviërs en het keizerrijk bij adoptie.
180—323. De soldaten-heerschappij.
323—476. Constantijn de Groote en zijne opvolgers.
Ondergang van het West-Romeinsche rijk.
het koninkrijk rome.
§ 66. Van de eerste tijden der Romeinsche geschie-
denis weten wij zeer weinig af. De verwoesting door de
Galliërs (390 v. Chr.) heeft bijna alle schriftelijke gedenk-
stukken van de vroegere tijden doen verloren gaan. Pas
in veel later tijd hebben de Romeinsche geschiedschrij •