Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
Wat eindelijk de kosten van dit plan betreft, heeft eene
naauwkenrige berekening tot de volgende cijfers geleid:
Gouveruemenisloelagen.
Jaarlijksch onderhond . 375,000 pd. st.
Bouwen van scholen. . 100,000
In.specteurs (60) . . . 60,000
Kweekscholen .... 75,000
Administratie .... 17,000
Verschillende .... 3,000
Graafschapstoelagen,
.Taarlijksch onderhoud . 375,000 pd. st.
Examinateurs (156). . 23,400
Ileiskosten van deze . 20,000
Administratie. . . . 10,000
Totaal . . 423,400 pd. st.
Totaal . . 630,000 pd. st.
Te zamen . 1,058,400 pd. st.
Hierbij moeten nog komen de toelagen voor late-avondscholen,
die nog niet te berekenen zijn: maar daarvan zouden weder
af te trekken zijn de inkomsten, die ontstaan zouden door
eene betere aanwending der endowments.
Tot hiertoe het verslag der Commissie: ik hoop, dat dit
overzigt moge strekken om een helder denkbeeld te geven van
dit onderwijs in Engeland. In allen gevalle zal men er uit
gezien hebben, hoe naauwgezet en naauwkeurig het werk der
Commissie is geweest.
22. Besluit. Men ziet het: bij ons is in allen opzigte het stelsel
van het schoolwezen geheel anders ingerigt dan in Engeland;
en algemeene gevolgtrekkingen uit het voorgaande zijn er dus bij
ons wel niet in toepassing te brengen. Dit neemt echter niet
weg, dat wij omtrent veel bijzondere punten: — het voldoen
van het onderwijs aan de behoeften, het schoolverzuim, de
verhouding der ouders tot de school, de kweekscholen, de
klein-kinderscholen in betrekking tot de gewone scholen, —
daaruit wel het een en ander mogen ter harte nemen.
Hetgeen echter zoo schoon in dit stelsel doorstraalt, is de belang-
stelling van alle weidenkenden in eene zaak van zoo groot gewigt
als het 'volksonderwijs; eene belangstelling, die zich niet alleen
uit in woorden, maar evenzeer in het veil hebben van belang-
rijke geldelijke opofferingen, waar die noodig zijn; in het be-