Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
TOESTAND VAN HET SCHOOLWEZEN IN ENGELAND, IN ZOO
VEKEE HET ONDER TOEZIGT VAN DE REGERING STAAT.
Door l)r. D. Bierens de Haan.
(OTersedrukt nit Si.oiit'» Tiidtchri/t, XXIIIe Deel, 3» Etuk.)
1. Al is de toestand van het schoolwezen in Engeland iu het
algemeen geheel verschillend van het onze, zoo zelfs, dat eene
vergelijking in vele opzigten naauwelijks mogelijk is: toch mag
het van belang worden geacht om na te gaan, wat er gedaan
is en wat er gedaan wordt in het land, waar zamenwerken, zich
zelf helpen, maar dan ook zich zelf besturen, de algemeene
leuze is. En het zal daarbij dan ook niet geheel ontbreken
aan wenken, die ook voor ons van nut kunnen zijn.
Die geheel verschillende toestand van het schoolwezen open-
baart zich al dadelijk, wanneer men trachten wilde de scholen
te verdeden naar het aangenomen stelsel van lager, middelbaar
en hooger onderwijs. Juist omdat die scholen veelal in vroegeren
tijd, en ook iu lateren, door bijzondere personen of genoot-
schappen zijn opgerigt, altijd met het oog op de plaatselijke
behoeften, dikwerf met bedoelingen in overeenkomst met bepaalde
godsdienstige gezindheden, soms ten gevolge van zekere maat-
schappelijke toestanden, — tot op lateren tijd immer buiten
eenige inmenging, regeling of bestuur van het gouvernement, —
ontbreken hier de gronden voor deze verdeeling ten eenen-
raale. Daarvoor treedt hier eene geheel andere verdeeling op
den voorgrond: die naar den maatschappelijken stand der leer-
lingen; deze wijzigt de inrigting, de leerstof, den leervorm.
Men verwachte nu in deze bladen niet een volledig overzigt
over het gansche schoolwezen iu Engeland: zij zullen zich
1