Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
inkomsten, liet tweede uit die der graafschappen (County-rates).
Geene school ontvangt die ondersteuning, die niet als eene
elementaire school voor minder gegoeden op de lijst van den Privy
Council voorkomt, naar een verslag van den Inspecteur, die tevens
verklaren moet, dat het gebouw gezond gelegen en goed inge-
rigt is; de voornaamste schoolkamer moet minstens acht vier-
kante voeten bevatten voor iederen leerling, berekend over het
getal, dat gemiddeld de school bezoekt.
De toelage van den Staat is tusschen en 6 sh. per kind,
wanneer de school minder dan zestig leerlingen bevat, tusschen
en 5 sh. per hoofd, indien er meer dan zestig leerlingen
komen; deze toelage onderstelt eenen onderwijzer in het bezit
van een getuigschrift; — voor ieder kind door eenen kweekeling
(met een maximum van dertig leerlingen) onderwezen, kan nog
sh. worden berekend; — er moeten registers omtrent de
opkomst der school worden gehouden, onder verantwoordelijk-
heid van Bestuurders; — kweekelingen worden er aangenomen,
mits niet jonger dan dertien jaren, en wel voor drie of voor
vijf jaar; zij leggen elk half jaar een examen af.
De toelagen van de graafschap worden alleen aan de Bestuur-
ders gegeven voor ieder kind, dat in het verloopen jaar min-
stens 140 dagen de school bezocht, en dat voor eenen daartoe
aangestelden examinateur, — die als onderwijzer met getuig-
schrift minstens zeven jaar moet gediend hebben, — in tegen-
woordigheid van den Inspecteur, in lezen, schrijven en rekenen
(de meisjes nog bovendien in eenvoudig naaiwerk) een examen
heeft afgelegd; — die toelage bedraagt 21 tot 22^ sh. per
leerling; — kinderen beneden zeven jaar behoeven niet geëxa-
mineerd te worden, maar zal er voor hen 20 sh. per hoofd
worden betaald.
Beide toelagen te zamen mogen niet de som van schoolgelden
en inschrijvingsgelden te boven gaan, of meer bedragen dan
15 sh. voor ieder kind bij het aantal leerlingen, dat gemiddeld
de school bezoekt.