Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
Council te kampen had, ontstond uit de zoogenaamde „arme
districten." Hier vooral moesten de Capitatie-toelagen dienen; maar,
zoo als die thans worden verstrekt, worden ze tevens genoten
door scholen, die ze niet behoeven. Wel wordt hier door
tusschenkomst van het Parlement eene al te groote roekeloosheid
gekeerd, maar toch zouden die toelagen kunnen klimmen tot
500,000 p. st. en meer. En evenwel blijven deze „arme"
scholen een der grootste bezwaren. ïn Oxford ontvangen slechts
24 onder 3.39 kleine gemeenten, met minder dan 600 inwoners,
hulp van het Gouvernement; in Herefordshire 5 onder 130;
in Somerset 1 onder 280; in Uevon 2 onder 245; in Dorset
10 onder 179; in Cornwall 1 onder 71. Een groot getal dezer
gemeenten echter, nagenoeg 15 pCt., heeft eeue bevolking van
minder dan 100 inwoners, te weinig voorzeker voor eene school.
Het gevaar voor groote uitgaven en het bezwaar om die
armere scholen op te nemen, zijn dringende redenen voor de
verandering van het tegenwoordige stelsel. Uit een oogpunt
van regt en billijkheid is er zeker de sterkste opwekking, om
de oogenblikkelijke voorwaarden minder bindende te maken;
maar indien hiervan een gevolg mögt wezen, dat de capitatie-
toelagen zouden worden ingetrokken, zouden er weder vele
scholen onder lijden. Om daarentegen de zaken te laten, zoo
als zij thans zijn, is ook niet aan te raden; want 1°. zouden
de vorderingen zeer langzaam wezen, en 2°. was het stelsel
wel goed als een voorloopige maatregel en als een prikkel
voor het onderwijs; maar het zoude ongunstig en niet regt-
vaardig werken als een blijvend stelsel. Vooreerst toch
wordt er thans te veel van de geestelijkheid gevergd, en is
het wenschelijk daarnevens ook andere elementen in de school
te brengen, die eene grootere belangstelling in en een gezonder
toon bij het onderwijs zouden te weeg brengen; en ter andere
zijde is het onbillijk, dat eene gemeente, door zich aan de zorg
voor het onderwijs te onttrekken, waartoe toch zij iu de eerste
plaats gehouden is, dien last op de schouders vaji anderen schuive.