Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
worden deze scholen geregeld bezocht, en bevatten een groot
aantal leerlingen boven vijftien jaar, ja soms ook van mannelijken
leeftijd. Hoe groot ook over het algemeen de ijver bij de leer-
lingen is, schijnt deze inmenging van mannen en kinderen hier
geen klein bezwaar op te leveren: de eersten wenschen in te
halen, wat zij missen, de laatsten eerder om vooruit te gaan.
Het onderwijs omvat als hoofdzaak, lezen, schrijven en rekenen;
maar ook in de andere vakken van het lager onderwijs wordt
er gewerkt, zoo als blijkt uit deze percentsgewijze opgave der
leerlingen, naarmate zij de volgende vakken aanleeren:
Godsdienstonderwijs .... 63.2 Engelsche geschiedenis . Werktuigkunde...... 9.1
85.1 0.7
Schrijven........ 85.2 Stelkunde........ 07
73.7 Euclides........ 0.6
17.0
Aardrijkskunde...... 16.0 1 9
Engi'lsche taal...... 9.3
Een ander bezwaar is het gebrek aan geschikte onderwijzers
juist op die plaatsen, waar daaraan het meest behoefte is. Veelal
is het nu de geestelijke of de onderwijzer der dagschool, die dit
onderwijs op zich neemt, maar daartegen bestaan vele bezwaren;
somtijds zijn het heeren uit den gegoeden stand, en van op-
voeding, die zich daarmede belasten, maar meestal is het in
zeer ongeschikte handen.
Er worden verschillende maatregelen voorgeslagen, om in
deze bezwaren te voorzien: het opheffen van de namiddag-
afdeeling der dagscholen op het platteland; de onderwijzer
konde dan in plaats daarvan de avondschool waarnemen; —
ook zoude die namiddag-school door eenen hulponderwijzer
kunnen wordeji waargenomen, terwijl dan de onderwijzer zelf
de avondschool voor zijne rekening konde nemen; —ook konde
eene groepering der avondscholen plaats hebben onder organi-
serende onderwijzers, die eiken avond in eene andere school
konden onderwijzen en tevens den aanwezigen onderwijzer tot