Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
bevolking,
en was zelfs in de bevolkte stad Merthyr bijna een
vijfde; in deze drie gevallen was het getal leerlingen boven
vijftien jaar, respectivelijk 49, 73 en 36 pCt, In de specimen-
districten waren deze cijfers als volgt:
Percent8gcwijle verdeeling der leerlingen op de londagscholen naar den ouderdon».
Getal scholen, dat opgaven verstrekte. u 0 1 1 eo ! co 7 i 1 2 M I —• 1 X \ 1 ^ 1 ï T cc lO T
I. 361 0.Ö!I7.5 10.9 11.3jll.3 11.2 9.8 8.8 7.6 5.6 3.1 2.3
II. 437 0.4 f)4.5 9 5 10.0 10.81 10.2 9.7 8.4 8.2 6.2 5.2 6.9
III. 148 0.8:i6.3!lü.l lO.OllO.O 10.1 ; 9,3 8.9 7.2 5.4 5.5 6.4
IV. 102 1.2 15.2 10.2 10.2 10.2 9.7 j 87 8.0 7.6 6.3 5.1 7.6
V. 2K7 0.7'17.1 9.7 9.3 10.1 8.9 ! 7.7 8.4 7.5 5.7 5.6 9.3
VI. 205 0.3 11.0 7.0 7.8 7.8 7.4 7.1 7.2 7.6 7.5 6.7 22.6
VII. 465 1.8 94 4.8 5.6 5.8 5.41 : 5.5 5.3 4.9 5.1 5.2 41.2
VIII. 238 1.0 18.5 10.0 10.8 10.7 9.1 8.3 7.7 5,9 4.3 3.4
IX. 148 0.9 17.6 9.0 9.1 10.2; 9.3 8.8 8.3 7.4 5.9 5.2 8.3
X. 96 0.61 18.5 9.6 10.4 9.9 9.6 9.1 8.6 6.8 5.7 4,4 6.8
Totaai. 2,487 0.9 14.6 0.7 15.8 8.5 9.4 9.7 9.2, 10.3 8,7 9.5 8.1 8.8 7.7 8.3 7.0 7.5 5.9 6.1 5.1 5.1 15.4 9.0
liet tweede totaal is opgemaakt zonder het district VII mede te
rekenen, waar een groot getal volwassenen boven de vijftien jaar
op school worden gevonden (zie 5).
De avondscholen eindelijk zijn in de laatste jaren sterk toege-
nomen; als een bewijs daarvan wordt aangevoerd, dat het getal
leerlingen op de avondscholen aan de Staatskerk verbonden,
in 1847 slechts 22,558 bedroeg, en dat er in 1857 reeds
54,000 leerlingen die scholen bezochten. Volgens deze opgave
Getal
scholen,
dat opga-
ven le-
verde.
Getal
leerlingen
in die
scholen.
! Gemiddeld , ^ >
j , . I l-r. fc.
getal leer-
lingen, dat
de school
bevat.
--ï.i
Getal
scholen,
dat opga-
ven le-
verde.
Getal j Gemiddeld
leerlingen
lingen, dat
de school
bevat.
in die
scholen.

« ® _
.2 > s
m
I. 90 1,902 1,452 76.3 VI. 107 4,424 2,827 63.9
II. 98 2,633 1,930 73.3 vn. 39 1,153 789 68.4
Jll. 64 2,548 2,080 54.9 VIII 64 1,127 834 74.1
IV. 65 3,109 2,006 64.5 IX. 40 1,451 729 60.2
V. 87 3,312 2,077 62 7 X. 44 2,140 1,361 63.6
rotaal 698 '23;79"^1 16,085 1 67.6