Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
die het daggeld zouden verlangen. De grootste moeijelijkheid
bestaat hier in de vereischten, waaraan de onderwijzeres moet
voldoen; want op haar geduld met en belangstelling in de kin-
deren, op hare bekwaamheid en op hare tact komt het hier
voornamelijk aan. Maar er is groot gebrek aan zulke goede
• onderwijzeressen, waarom ook door de Commissie is voorge-
steld, (zie 13) het getal kweekscholen in die rigting te ver-
meerderen.
De zondagscholen zijn wel van anderen aard, in zoo verre zij
zich voornamelijk met godsdienstig onderwijs bemoeijen, maar
zij onderhouden toch tevens het lezen, en in enkele gevallen
ook soms het schrijven. Eeeds vroeger (N°. 21) is gebleken,
dat zij met grooten ijver werdeji ondersteund, en dat zij in dat
opzigt eene afwijking uitmaken op de vroeger aangevoerde
stemming der ouders omtrent het godsdienstig karakter der
scholen, door hunne kinderen te bezoeken. Beschouwen zij
dit verschil op de gewone school niet van overwegend belang,
of zelfs van groot gewigt, des te meer hechten zij aan hunne
eigene zondagscholen, en deze worden dan ook trouw bezocht.
Getal
scholen,
dat opga-
ven ver-
strekte.
Getal I
leerlingen f''"f"
!n die iW«^". df
, , ! de schooi
scholen, i , ,
bezocht.
W £ 60
lil
t i-
Geta! scholen, dat opga- j venver- 1 strekte. Getal leerlingen in die 1 scholen. j Gemiddeld 'getal leer- IiDgeii, dat j de achool 1 bezocht. lil £ ï-
VI. 204 39,520 26,590 67.3
vu. 466 52,882 42,796 80.9
VIII. 259 19,822 14,746 74.4
IX. 193 26,414 18,692 70.8
X. 99 16,250 11,573 71 2
Totaal 2778 312,608 232,008 74.2
I.
II
III.
IV.
V.
401.
488
155
143
368
29,fi39
;iü,7S6
23,S94
27,384
46.017
23,333
22,551
16,114
19,351
36,262
78.7
73.3
67.4
70.7
78.8
In sommige streken nemen zij meer het karakter van gods-
dienstoefeningen aan; vooral is dit het geval in Wales, waar
487 zondagscholen in het Graafschap Merioneth met Merthyr
en Neath door 36^ pCt. van de bevolking bezocht werden; dit
cijfer klom zelfs in enkele gemeenten tot over de helft der