Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
hun doel missen; zoo wordt er een genoemd, ter tegemoetkoming
voor kleine schulden, thans met een kapitaal van meer dan
100,000 p. st., een voor de kosten van intrede bij het aanleeren
van een ambacht, thans buiten werking met een kapitaal van
80,000 p. st.; andere voor geslacliten, die zijn uitgestorven, enz.
Wanneer ook omtrent deze de voorgaande voorstellen werden
in acht genomen, konde men zeker ook daarvan eene betere
werking verwachten.
20. Klein-kinderscholen, zondagscholen, avondscholen. Deze
scholen, hoe verschillend ook in aard en strekking, zijn met
de behandelde scholen naauw verwant. De Commissie hecht
groote waarde aan het karakter zoowel als aan eene uitbreiding
van klein-kinderscholen. Vooreerst zijn zij in vele opzigten nuttig
als bewaarplaatsen, maar niet minder wegens de aanvankelijke
opleiding, die de kinderen geschikter maakt voor het gewone
schoolonderwijs. Komen er toch twee middelmatige kinderen
van zeven jaren op school, het eene uit eene goede klein-kinder-
school, het andere niet daar opgeleid, zoo zal het eerste op
tienjarigen leeftijd even ver zijn'gevorderd, als het andere op
twaalfjarigen.
Nu moeten evenwel deze inrigtnigen in twee zeer onderscheidene
soorten worden verdeeld: in oudevrouwenscholen en openbare
klein-kinderscholen. De eerste laten meestal veel te wenschen
over; worden door oude vrouwen gehouden in een vertrek, dat
in den regel tevens keuken, slaapkamer en huishoudkamer is:
zij staan in allen gevalle verre achter bij de andere soort. Hier
toch wordt aan de oudste kinderen, van zeven jaren, onderwijs
verstrekt in de beginselen van lezen, b. v. in het Nieuwe Tes-
tament, van schrijven, cijferen, b. v. de hoofdregels, die de
kinderen dikwijls goed begrijpen. Het mag dus zeer wenschelijk
worden geacht, het getal dezer scholen te vermeerderen; en dit
gaat des te gemakkelijker, omdat hier de godsdienstvraag geheel
wegvalt, omdat zij goedkoop zijn en niet tegen de belangen strijden,
noch van hen die arbeiders noodig hebben, noch van de ouders.