Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
gevalle zoude die maatregel niet behooren te worden toegepast
gedurende het leven van den stichter, of binnen een en twintig jaar
na diens overlijden; zij zoude niet behooren uitgestrekt te
worden tot verordeningen, in verband staande met eenig kerk-
genootschap.
Zulk beheer konde zeer goed werken op den toestand dezer
scholen, die veel te wenschen overlieten, ook ten aanzien van
de uitbreiding van het onderwijs. Zoo was er b. v. te Midhurst
geen leerling, omdat de onderwijzer niet meer dan Latijn en
Grieksch wilde onderwijzen; te Milton Abbas was het inkomen
199 p. st. 10 sh. en er waren geene leerlingen; te Plympton is
er meestal slechts één leerling, terwijl het inkomen er 220 p. st-
is; te Wolton-under-Edge is eene school met tien leerlingen en
536 p. st. inkomen, terwijl de gemeente toch nog ondersteu-
ning van het Gouvernement geniet; te Coventry zijn zeven
zulke scholen met 350 leerlingen en veel meer dan 3000 p. st.
inkomen; terwijl in diezelfde stad nog acht scholen zijn, die
belangrijke toelagen van het Gouvernement ontvingen; en zulke
voorbeelden zijn er helaas nog vele te geven.
Verder zoude de Privy Council veranderingen behooren te maken
omtrent de getuigschriften der onderwijzers, — de verdeeling
der inkomsten tusschen de onderwijzers en de school zelve, —
de verbetering der schoolgebouwen, — omtrent de vergoeding
van kost en inwoning, — de afschaffing of wijziging der ver-
keerde bepalingen ten aanzien van het toelaten van kinderen
uit zekere standen, of van bepaalde streken. Verder zoude de
Raad de magt behooren te hebben, om vele dier endowments
te kunnen verbinden, hetzij onderling, hetzij aan bestaande
goede scholen. Tot bewijs der noodzakelijkheid van dezen
laatsten maatregel wordt opgegeven, dat er 13,000 zulke instel-
lingen zijn met een inkomen ieder van minder dan 5 p. st.,
4600 andere met een inkomen minder dan 10 p. st., 3000 nog
met een inkomen kleiner dan 20 p. st.
Als een voorbeeld eindelijk van de verkeerde aanwending in