Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
waarbij de beide laatste soorten van de verhoudingsgetallen iets
verschillen, omdat niet alle scholen gelijkelijk bezet waren, zoo
als uit de laatste opgaven blijkt; het getal scholen, dat opgaven
verstrekte, was 3,155.
Wat de bijzondere bijdragen betreft, is hier voor de scholen
der Dissenters het aantal bijdragen veel grooter dan bij de scholen
der Staatskerk, maar het bedrag van iedere op zich zelve is
veel kleiner. Verder is de verdeeling hoogst ongelijkmatig; zij
komen in industriële districten veelal voor rekening vau den
fabriekant, in die van landbouw voor de landeigenaars; doch de
eersten kwijten zich veel beter van hunne taak dan de laatsten,
die de bijdragen grootendeels op de geestelijken schuiven. Zoo
wordt het volgende voorbeeld aangehaald: voor 168 scholen
waren er te zamen 1028 inteekenaars, en hieronder 169 geeste-
lijken tegen 10 p.st., 399 landeigenaars (met eeji inkomen van
(i50,000 p. st,) tegen 5 p. st. 6 sh., 217 bewoners tegen 18^ sh.,
102 huiseigenaars tegen 1 p.st. 15^ sh., en 141 anderen tegen
1 p. st. 14^ sh. In het algemeen komt er te veel op de schouders
der geestelijken, die, behalve de geldelijke bijdragen, ook dik-
werf de geheele geldelijke verantwoording hebben, de school
besturen, en aan alle kanten inschrijvingen moeten gaan bedelen
inzonderheid komen die landeigenaren in hunne pligten te kort,
die niet op de plaats zelve wonen.
De uitgaven voor de school zijn van verschillenden aard:
1°. bezoldigingen der onderwijzers; 2°. boeken en hulpmiddelen;
3°. verschillende, brandstof, herstelling, enz. Het meeste wordt
voor het eerste punt betaald, en wel percentsgewijze over de
geheele uitgave : in geïnspecteerde scholen der Staatskerk 68 pCt.;
in niet geïnspecteerde 71 pCt.; in de scholen der Britisli and
Poreign Society met inspectie 79 pCt.; in die zonder inspectie
81 pCt.; in de scholen, aan eenig godsdienstig genootschap ver-
bonden, naarmate zij al of niet geïnspecteerd worden, 73 pCt.
en 78 pCt.; in de scholen, aan geen kerkgenootschap verbonden,
cn die dus buiten inspectie blijven, 82 pCt.