Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
als bij scholen, die niet door het Gouvernement worden onder-
steund ; maar evenzeer, dat de gezamenlijke som der inschrijving
zeker door dit stelsel zeer sterk was toegenomen; inzonderheid
bleek dit duidelijk, waar het oprigting van scholen gold.
Het al of niet wenschelijke van eene verhooging der school-
gelden is ook door de Commissie behandeld geworden; zij meent,
dat hierbij wel dient gelet te worden op het verschil tusschen
een arm district van landbouw en eene rijke stad met veel
industrie; maar dat in vele gevallen werkelijk het schoolgeld
opgevoerd zoude kunnen worden, ja dat zulks minder tegen de
openbare meening zoude strijden, dan wel ondersteld werd. De
Commissie konde zich ook vereenigen met het denkbeeld, om
de schoolgelden maandelijks of bij kwartalen vooruit te betalen,
in plaats van bij de week, zoo als thans overal het geval is;
en om de schoolgelden zoo digt mogelijk bij 8 d. in de week
te brengen, zijnde dit het werkelijk gemiddelde bedrag, dat
ieder kind aan onderwijs kost. Dit cijfer toch was de uitkomst
van het statistisch onderzoek, en hieromtrent mag de volgende
opgave belangrijk worden genoemd.
Inkomen per leerling bij gemiddelde opkomst in de school.
V ^ l Gouvernem.-toclagcn. d c d
ScholcD der i'g i S-S t f .2 .1 Ë 6 2 s O O O a S ? O -O 2 "3 to "o O M to a 'C B a s .O i Tot»aI.
11 -O a O 3 « ^ P C3 M OQ a "O
Staatskerk met in-
spectie . . . .
Staatskerk zonder
inspectie . . .
Britiali Society met
inspectie . . .
British Society zon-
der inspectie . .
Aan genootschapp.
verb, met inspect.
Aan genootschapp.
verb, zonder insp.
Aan geene genoots.
verb, zonder insp.
Totaal . .
416
393
46
34
19
37
9Tr
sh. d.
3-5|
3-3
4-4
sh. d.
1-U
1-0|
sh. d.
0-4
0-4|
0-31
sh. d.
1-llJ
6-llJ
1- Oi
1- 2|
8
sh. d.
6- 4|
5- 4i
7- 4
8-lOi
11-2i
10-5^
7-
h. d.
5- 9^
7- 7i
4- 8
5-10^
5- 4
4- 4-J.
1
sh. d.
2- 8i
2- 8
1- 51
2- U
1- 3i
1- 2
1- 5i
p.st. sh. d.
1 - 1 - 9i
1-2-7
0-18-2
O -17 -lOi
1-4-1^
O -17 ■ 21-
0 -18 • ey
1-4-4