Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
Onderwczene onderwerpen. Percentsgewijze ver- houding der leer- lingen, die leeren. Ondcrwezene onderwerpen. Percentsgewijze ver- houding der leer- lingen,dieleeren.
Openbare scholen Bijzondere 1 scholen. Openbare Bijzondere scholen, j scholen.
Godsdienst..... 93.3 71.7 Eneelsche geschiedenis. 19.5 179
Lezeu...... 95.1 93.5 Werktuigkunde . 0.6 1.29
Schrijven..... 78.1 43.2 Stelkunde..... 0.8 1.35
Rekenen ..... 69.3 33.8 Euclides..... 0.8 1.15
Naaijen...... 75.8 73.8 Natuurkunde .... 3.1 1.84
Handwerken .... 3.8 3.38 Zanj^muziek .... 8,6 3.1
Aardrijkskunde . . . 39.4 20.1 Teekenen ..... 10.8 2.98
Engelsche grammatica. 28.0 21.2
Maar dit onderscheid wordt vooral toegeschreven aan den
goeden invloed vian het stelsel der kweekelingen en aan de
werkzaamheid en de zorgvuldigheid der Inspecteurs; de inspectie
toch wordt beschouwd als een werkzame prikkel voor Bestuurders,
onderwijzers, kweekelingen en leerlingen tevens. Er zijn evenwel
ook gebreken in het stelsel. Vooreerst het verschil in maatstaf
bij de verschillende Inspecteurs (er zijn er zestig), vooral in
zooverre zij tot verschillende godsdienstige genootschappen be-
hooren; — vervolgens dat het werkelijk alleen eene inspectie,
geen behoorlijk examen is, dat er gehouden wordt; — dat dit
te veel een werktuigelijk onderwijs bevordert, en den onderwijzer
te veel afhankelijk maakt van de persoonlijke inzigten of van
de eigen rigting van den Inspecteur. Verder wordt ook wel
gezegd, dat het vooruit bekend zijn van den tijd, wanneer de
Inspecteur zal komen, een groot gebrek schijnt, en de inspectie
veel in waarde doet verminderen; doch daartegen wordt aan-
gevoerd, dat zulks in het tegenwoordige stelsel niet te ver-
anderen valt.
Ue Commissie komt tot de volgende uitkomsten: dat de
geïnspecteerde scholen in allen opzigte veel beter zijn dan de
niet geïnspecteerde; — dat echter de inspectie ten gevolge
heeft, dat de onderwijzers zich meer toeleggen om het geheugen
te oefenen, dan wel om het verstand te ontwikkelen; meer tot
bijzonderheden afdalen, dan algemeene begrippen geven; •— dat
de inspectie niet overal naar denzelfden maatstaf plaats heeft.