Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
Het schrijven gaf mede tot klagten aanleiding: het werd beoefend
zonder veel hulp of onderwijs. Met het rekenen was het niet
beter gesteld: het was werktuigelijk, en vooral de eerste begin-
selen werden slecht onderwezen; leerlingen, die in de breuken
werkten, waren dikwerf met in staat om juist op te tellen, of
een getal van eenige cijfers op te schrijven. Ook in het gods-
dienstig onderwijs was er veel te verbeteren: wel kenden de
kinderen veel namen, maar deze bleven voor hen dikwerf geluiden
zonder zin. En dit geldt nu niet alleen voor de minder goede
scholen, maar ook, althans wat de lagere klassen betreft, voor
die scholen, welke als goed of voldoende zijn opgegeven.
En wat is de oorzaak van dezen toestand, die als een bewijs
van het weinig slagen van het aangenomen stelsel konde worden
aangemerkt? Ten deele is hiervan de oorzaak de ongeschiktheid
der leesboeken voor den stand dezer kinderen; soms het dikwerf
verplaatsen der kinderen van de eene school naar de andere,
die dikwerf op geheel andere wijze ingerigt is; maar veel ligt
er aan het onderwijs zelf en aan den onderwijzer, hoewel de
Commissie geneigd is om de schuld ten deele van deze op de
Bestuurders over te brengen. Daarentegen merkt de Commissie aan,
dat de tucht op de scholen zeer goed is : bij de scholen onder
inspectie is de tucht op 94^pCt. uitstekend goed of voldoende,
bij de andere scholen op 75^ pCt.
Terwijl nu de geïnspecteerde scholen zooveel te wenschen
overlaten, zijn die buiten inspectie nog veel minder in gehalte;
de beste der laatste namelijk staan verre onder de beste der
eerste soort; ten opzigte van de middelmatige scholen is er
tusschen beide soort van scholen veel minder onderscheid. De
volgende opgave leert dan ook, dat het onderwijs aan de
openbare scholen van veel grooteren omvaiig is dan dat op
de bijzondere: