Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
]3ezwaren van godsdienstigen aard, wanneer het kind scholen
van andere godsdienstige kleur moet bezoeken, bestaan er bij
de ouders zelve in den regel niet: deze zijn eerder bij de
geestelijken en de Bestuurders der scholen te zoeken. Eene
uitzondering hierop maakt echter Wales, waar de mindere
klassen meest Dissenters zijn en de gegoeden tot de Staatskerk
behooren. Wanneer het kind slechts zijne eigene zondagschool kan
bezoeken, — en hierop wordt sterk gelet, — wordt er geen bezwaar
gevonden in het dagelijksch godsdienst-onderwijs op de school.
Op scholen, van welke kleur ook, vindt men kinderen, die tot
de Staatskerk behooren. Dissenters, Joden en Eoomsch-Catholyken,
hoezeer er bij deze laatste soms meer moeijelijkheden bestaan.
Het godsdienstige bezwaar bleek in de praktijk niet te bestaan:
bij het kiezen der school rigten de ouders zich naar het gewoon
lager onderwijs, niet naar het godsdienstige. „Waar er dus
bezwaar wordt gemaakt," zegt de Commissie, „komt dit niet uit
den boezem van het volk, maar van de Bestuurders en onder-
houders der school zelve."
Hoe gunstig ook dit tafereel zij, is het ook weder niet geheel
zonder schaduwzijde; er zijn toch geheele streken, waar het niet
zoo gunstig is gesteld. In AYales worden de kinderen vroeg
van de school genomen, om landarbeid te verrigten (op acht-
jarigen leeftijd verdienen zij 6 d., op tien- of elfjarigen 1 sh.
per dag). Waar kolen- of ijzermijnen zijn, laat het karakter
der bevolking veel te wenschen over: daarmede staat het slecht
schoolgaan in een naauw verband; kinderen van acht, of zes jaar
zelfs, kunnen daar reeds in de mijnen 1 tot sh. per dag
verdienen. Er zijn wel wetten uitgevaardigd, om de kinderen in
zulke districten voor te drukkenden arbeid tot op zekeren
leeftijd te behoeden, en hun dien ten gevolge middellijk het
schoolgaan te verzekeren; maar deze werken slecht. De „Eactory-
Act" bijv. schijnt de kinderen uit de school te houden tot aan
den wettelijken leeftijd; zoo behooren ook meestal de scholen
in die streken tot de slechte. Omtrent de „Print-Works-Act"