Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
waarbij de kolom (a) het getal scholen aangeeft, dat de opgaven
verstrekte; {b) het getal leerlingen, op die scholen aanwezig;
(c) het gemiddeld getal leerlingen, dat dagelijks de school be-
zoekt; (d) de percentsgewijze verhoudingsgetallen tusschen deze
beide getallen.
Op de openbare scholen komen er 17.4 pCt. der leerlingen
minder dan 50 dagen, 18.9 pCt. tusschen 50 en 100 dagen,
20.7 pCt. tusschen 100 en 150 dagen, 24.4 pCt. tusschen 150
en 200 dagen, 18.6 pCt. boven 200 dagen; zoodat er bijna
twee derde der leerlingen meer dan 20 weken ter school komen.
„Hoezeer nu," meent de Commissie, „deze toestand zeker nog
voor verbetering vatbaar is, geeft hij toch geene reden tot zeer
donkere beschouwingen, dewijl die kinderen toch lang genoeg
iu de school zijn, om te leeren zonder veel moeite te lezen en
te schrijven, en zooveel te rekenen, als zij behoeven. Dit
alles kunnen zij gereedelijk aanleeren, onder genot van eene
gezonde zedelijke en godsdienstige opleiding." Het gevolg is dan
ook, dat het onderwijs door de ouders op prijs wordt gesteld;
dat zij zich lievér bekrimpen, om hunne kinderen slechts op
school te kunnen zenden; dat zij liever iets meer betalen,
wanneer zij daarvoor beter onderwijs kunnen erlangen; en het
als eene uitgemaakte waarheid beschouwen, dat een kind, dat
op de straat rondloopt, een verloren schepsel is. Zij zijn in
den regel goede beoordeelaars van het onderwijs: een fraai
schoolgebouw met ongeschikten onderwijzer blijft ledig; komt
er daarentegen een geschikte onderwijzer, binnen een paar weken
is de school weder vol. Maar hun verlangen naar onderwijs
kent ook grenzen. Vooreerst in de mate van kennis: geeft het
schoolgaan niet de verlangde kennis, dan trekken zij zich terug;
is eenmaal aangeleerd, wat als noodig beschouwd wordt, zoo
verlaat het kind de school; want, ten tweede, zoodra het kind
in staat is, om zooveel te verdienen, dat het tot de kosten van
het huishouden iets wezenlijks bijdraagt, zoo wordt het van de
school genomen.