Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
Districten. j a. 1 b. c. d.
I. 171 10,231 16,040 1.577
II. 374 17,296 27,450 1.587
III. 112 13,291 16,274 1.224
IV. 110 11,103 14,353 1.293
V. 112 9,440 17,287 1.831
VI. 89 10,852 14,982 1.381
vn. 94 7,193 10,457 1.453
VIII. 188 11,967 17,591 1.470
IX. 149 13,505 19 461 1.441
X. 110 11,131 16,274 1.462
Totaal . . 1,509 116,009 170,169 1.467
Ten einde na te gaan, hoeveel kinderen er zijn, die geen
onderwijs erlangen, wordt er aldus gerekend. De grootste hoe-
veelheid der kinderen bezoeken de school van zes tot tien jaar,
een groot getal vóór zes jaar, en velen nog tot twaalf jaar; in
de hoogere klassen nog later. Neemt men nu aan, dat een
kind door elkander zes jaren de school bezoekt (het statistieke
overzigt gaf daarvoor 5.7 jaar), zoo moet de helft van hetaantal
kinderen tusschen drie en vijftien jaar als scholieren voorkomen.
Dit zoude nu, naar de statistieke opgaven, bedragen een getal van
2,655,767, en dus zouden er op de scholen 120,305 kinderen
worden gemist; welk getal veilig zoude kunnen worden aange-
nomen voor de kinderen, die of te huis onderwijs ontvangen,
of door ziekelijkheid van de school worden gehouden. Daaruit
zoude volgen, dat genoegzaam alle kinderen gedurende eenigen
tijd van hun leven op school komen. Yroeger werd reeds opge-
merkt, dat er tusschen 1851 en 1858 eene groote verbetering
te dien opzigte had plaats gehad, en dat in 1858 één op 7.7
van de bevolking ter schole ging. Evenwel verschilt dit aan-
merkelijk op onderscheidene plaatsen; voor de specimen-districten
bijv. waren de getallen deze: één leerling op
Districten, j 1851. 1 1858. 1 a. Districten. 1851. 1858. 1 a.
I. 7.77 7.39 1.05 VI. 10.15 9.46 1.07
II. 9.46 7.46 1.27 VII. 13.88 10.58 1.31
in. 9.62 8.34 1.15 VIII. 7.96 6.44 1,24
IV. 8.27 7.64 1.08 IX. 8.23 6.47 1.27
V. 10.17 8.07 1.26 X. 8.26 7.83 1.06
Totaal. . 9.09 7.83 1.18