Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
treft, geldt hier evenzeer wat omtrent de kweekscholen is opge-
merkt; maar over het algemeen kan men toch gerust op de
uitkomsten daarvan wijzen. Slechts 12| pCt. van het geheele
getal bereikt het einde van het vijfde studiejaar niet, en dit
cijfer bevat dus de gevallen van overlijden, ziekte, terugwijzen
bij de jaarlijksche exameiis, slecht gedrag, veranderen van loop-
baan. Van de overige 87^ pCt. staan er 76 pCt. naar de toe-
lagen, genaamd „Queen's Scholarships", en de meesten verkrijgen
ze ook. Deze uitkomst mag dus wel bevredigend heeten, temeer
daar bij de vorige 12| pCt. het uitgegeven geld en de bestede moeite
niet geheel verloren moesten worden geacht, omdat daarvoor toch
altijd de betrekking als kweekeling op eene school was waargenomen.
15. Scholen. Wanneer men nagaat, hoeveel kinderen genot
hebben van de gouvernementstoelagen, zoo vindt men (zie N». 4)
de volgende getallen:
Openbare scholen (a)....... 1,549,312
Openbare scholen (6)....... 43,098
Bijzondere scholen 860,304
Hiervan voor deze soort van scholen f . . 573,536
Geeft te zamen .... 2,166,046
Hiervan komen op de scholen onder inspectie 917,255
en blijven er dus nog......, . . 1,248,791 kin-
deren over, die niet van de toelagen der Eegering genieten.
Op die scholen konden echter nog 200,000 kinderen meer
worden geplaatst dan er werkelijk aanwezig zijn; en op de
specimen-scholen is die verhouding nog gunstiger, zoo als uit
het volgende tafeltje blijken moge. Bij deze opgaven bevat
kolom a het aantal scholen, dat voor dit punt opgaven ver-
strekte; h het gemiddeld getal aanwezige kinderen; c het getal
leerlingen, dat daar geplaatst zoude kunnen worden tegen
acht vierkante voeten per leerling; d verhoudingsgetallen der
schoolruimte (tegen acht vierkante voeten per leerling), vergeleken
met de dagelijksche opkomst.
4*