Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
Getal der opgegevene onder- Getal der onderwijzers, die getuig.
wijïcrs. schriften hebben.
Districten.
Mannen. j Vrouwen. j Totaal. Mannen. j Vrouwen. Totaal.
I. 4.9 422 471 1 1
II. 29 364 393 - 1 1
III. 93 413 506 4 — 4
IV. 45 112 157 1 2 3
V. 77 512 589 2 — 2
VI. 69 207 276 _ _ _
VII. 23 57 80 1 1 2
VIII. Ah 157 202 _ 1 ]
IX. 57 463 520 2 _ 2
X. 36 364 400 — 1 1
Totaal. . . 523 3,071 3,594 10 7 17
Met het doel nu om deze klasse van onderwijzers uit dit
slijk te verheffen, stelt de Commissie den maatregel voor, om
de gewone examens ook open te stellen voor een ieder, die
drie jaren lang eene school hesft gehouden, en voldoende
getuigschriften omtrent hun gedrag kan overleggen van
geestelijken of regeringspersonen. Dientengevolge zoude het
publiek van zelf die onderwijzers hooger gaan schatten, en de
overigen zouden eindelijk hunne scholen, als ze zoo heeten
mogeji, kunnen sluiten.
4°. Omtrent de kweekelingen waren de klagten, dat zij reeds
vrij ingebeeld werden gemaakt; dat hunne opleiding verkeerd
was, en te veel in een afrigteu ontaardde. Maar de Commissie
is van oordeel, dat dit stelsel integendeel zeer goed werkt.
Het bleek, dat hun gedrag behoorlijk is, althans niet minder
goed dan dat van andere jongelieden uit eenigen stand; dat de
scholen met kweekelingen algemeen veel beter waren dan die,
welke er geene hadden. Alleen bij de laagste klassen hadden
zij minder goeden invloed, en waren zij tot hun werk aldaar
niet goed geschikt. Inzonderheid was dit daarin te zoeken, dat
die klassen in den regel aan de jongste kweekelingen werden
toevertrouwd, terwijl de hoofd-onderwijzer zich vooral met de
hoogste klassen bemoeide. Wat het stelsel van onderrigt be-