Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
inkomen van eenen onderwijzer met getuigschrift, over 3659 ge-
vallen genomen, gemiddeld 94 p. st. 3 sh. 7 d. (waarbij er 2102
boveiulien vrije woning hadden, of vergoeding daarvoor genoten),
liet hoogst, en wel 122 p. st. 7 sh. 2 d., was de gemiddelde
bezoldiging bij de protestantsche scholen in een district, dat
Londen bevatte: het laagst, en wel 78 p.st. 9 sh. 1 d., was het
gemiddelde inkomen bij de scholen der staatskerk in Wales.
Wanneer men de inkomsten van onderwijzers zonder getuigschrft
daar tegenover stelt, dan verkrijgt men bij 546 gevallen (waar-
van 351 met genot van vrije woning of van eene vergoeding
voor huishuur) voor het gemiddelde 62 p. st. 4 sh. 11 d.,
afwisselende tusschen 88 p. st. 8 sh. in scholen, die van eenig
godsdienstig genootschap afhankelijk waren, en 43 p. st. 11 sh. 1 d.
bij scholen van de staatskerk. Dit geeft voor den beteren toe-
stand der opgeleide onderwijzers in de drie gevallen 1.5, gemid-
deld tusschen de grenzen 1.4 en 1.8.
Omtrent onderwijzeressen is die betere toestand althans niet
minder. Bij 1972 gevallen van onderwijzeressen met getuig-
schriften, (waarvan er 1035 met vrije woning of vergoeding
daarvoor) was het gemiddelde inkomen 62 p. st. 13 sh. 10 d.;
in 658 gevallen, waar de onderwijzeressen geen getuigschrift
bezaten, (waarbij 314, die eene vrije woning of vergoeding voor
huishuur hadden) was de gemiddelde bezoldiging 34 p. st. 19 sh. 7 d.
De betere toestand der eerstgenoemden is dus hier zelfs 1.8.
Bij onderwijzeressen van klein-kinderscholen had men 447 ge-
vallen nagegaan, waar zij getuigschriften hadden (hieronder
314 met vrije woning of vergoeding daarvoor), met een gemid-
deld inkomen van 58 p. st. 3 sh. 8 d.; — tegen 526 gevallen,
waar zij geen getuigschrift bezaten, (en daarvan 186 met vrije
woning of vergoeding van huishuur), met 35 p. st. 2 sh. als gemiddeld
inkomen: dus ook hier verbetert een getuigschrift den toestand
1.6 maal. In beide gevallen kwamen hier de hoogste bezoldi-
gingen voor bij scholen, aan eenig godsdienstig genootschap
verbonden.