Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
omtrent de toelagen; eene vermindering hiervan zonde niet door eene
vermeerdering der bijzondere liefdadigheid worden opgewogen: —•
daar het publiek eerder geneigd is, om een bestaand kwaad te
verhelpen, dan om middelen te beramen, om de herhaling
daarvan te voorkomen; niet om voor het oogenblik maatregelen
te nemen, wier gevolgen eerst na verloop van tijd, en dan nog
wel niet onmiddelijk, te wachten zijn.
Men heeft verder opgemerkt, dat het gebruik der op de
kweekschool opgeleide onderwijzers sterk toeneemt met het per-
soneel, dat voorhanden is. De Commissie berekent, dat er voor
de 2,000,000 kinderen, die opgeleide onderwijzers behoeven,
gerekend tegen zestig leerlingen voor iedere school (iets meer
dan het gemiddelde in de specimen-districten in 1858), ongeveer
33,000 zulke onderwijzers noodig zouden zijn: een getal, dat de
bestaande kweekscholen zeer wel kunnen leveren; maar dit getal
is denkelijk niet noodig. Bij 1825 scholen (met 2354 onder-
wijzers), als voorbeeld gekozen, bezaten 20 pCt. der onderwijzers
getuigschrifte?!, waren pCt. geregistreerd; er bleven dus nog
72^ pCt. over voor onderwijzers, die in het geheel geen examen
afgelegd hadden.
Deze toestand is nu wel beterende, maar voor het oogenblik
is het getal kweekscholen genoegzaam; alleen aan onderwijzeressen
voor klein-kinderscholen is er gebrek op te merken.
De Commissie stelt den volgenden weg voor, dien men zoude
kunnen inslaan: 1". zoude er een jaarlijksch examen wezen aan
de kweekscholen, open voor alle kweekelingen eii voor alle
onderwijzers, die in openbare of bijzondere scholen werkzaam
zijn, en genoegzame aanbevelingen hebben wegens hun morele
karakter; 2°. zouden de namen van hen, die bij deze examens
slaagden, in vier klassen worden verdeeld, waarvan de drie
hoogste ieder weder in drie afdeelingen; 3". een ieder, die na
zulk examen, gedurende twee jaren, eene geïnspecteerde lagere
school gehouden heeft, welke twee maleji geïnspecteerd is, zoude
een getuigschrift verkrijgen overeenkomstig den graad, op het