Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
stelden, ook over den invloed en de werking van het stelsel
van de Privy Council; dit onderzoek geschiedde deels schriftelijk,
deels mondeling. Verder werd er een uitgebreid statistisch onder-
zoek ingesteld, dat echter niet geheel aan de verwachting voldeed.
Bovendien werden er nog twee assistant-commissioners, Rev"'.
Mark Pattisox en Mr. Matthew Arnold, naar Duitschland,
Prankrijk, Zwitserland en de Nederlanden gezonden, om aldaar
de stelsels van het schoolwezen te onderzoeken.
Het werk, dat deze commissie leverde, wordt teregt hoogelijk
geroemd als zeer volkomen in zijne soort, en als voldoende en
met goede kennis van zaken zamengesteld. Van de zes lijvige
deelen bevat het eerste het Rapport zelf; de vijf andere maken
de Appendix uit. Deel II tot IV bevatten de Rapporten der
Assistent-Commissarissen; Deel V de schriftelijke. Deel VI de
mondelinge antwoorden der deskundigen. Laat ons zien, wat
zij achtervolgens berigten omtrent kweekscholen, onderwijzers,
scholen met hare leerlingen, schoolverzuim, het onderwijs zelf,
inspectie, schoolfinanciën, scholen met eigene fondsen (endowed
schools), en eenige bijzondere soorten van scholen.
13. Kweekscholen. De klagten zijn, dat die scholen niet goed
zijn ingerigt; dat de kweekelingen niet leerden onderwijzen,
zoo als het behoort; dat de mate van kennis, door het gouver-
nement gevorderd, te hoog is; dat de onderwijzers ingebeeld
en opgeblazen worden; dat het onderwijs de strekking heeft,
om in een bloot van buiten leeren te ontaarden.
Wat betreft het onderwijs, meent de Commissie, dat er ge-
noegzaam onderrigt in de opvoedkunde wordt gegeven voor de
behoeften van den onderwijzer, en dat dit onderrigt nooit eene
hoofdzaak in eene kweekschool kan uitmaken; —- dat het overige
onderwijs niet te veel omvattend is; integendeel, dat er nog
enkele vakken zouden moeten bijgevoegd worden, zoo als phy-
siologie, staathuishoudkunde; — dat ook het plan, om eene
keuze te laten doen tusschen eenige punten, waarop men zich
meer bepaald heeft toe te leggen, goed is; maar dat de fout eerder