Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
de Eaad, als van zelf, op deze baan werd voortgestuwd, allengs meer
toelagen verleende, maar ook allengs meer magt en invloed bekwam.
12. Zoo als reeds vroeger is gezegd, werd er in 1858 eene
„Royal Commission" benoemd, om te onderzoeken, hoe het
uiteengezette stelsel van de Privy Council werkte. Tot leden
werden benoemd: de Düke of Newcastle, K, G. (Voorzitter),
Sir John Taylor Coleridge, Eev"*. W. C. Lake, M. A., Eev\
W. Eogers, M. A., Goldwin Smith sq., M. A. Eegius
Professor te Oxford, Nassau W. Senior sq., M. A., en
Edward Miall, sq. Hun werden toegevoegd tien „Assistant-
Commissioners" , om tien specimen-districten te onderzoeken, die
paarsgewijze zoo werden uitgezocht, dat zij den landbouw, de
industrie, het mijnwezen, de zeevaart en de hoofdstad vertegen-
woordigden (te zamen bevatten zij één achtste van de geheele
bevolking van Engeland en Wales).
I Distr. van landbouw. Gainsborough en Thelford. . . Redv. T. Hedley.
II „ „ „ Sherborne en Hereford. . . . Redv. J. Fkasek.
III „ „de hoofdstad. St. Pancras, St. George's East
en Chelsea........Mr. Wilkinson.
IV „ „ „ East London, St. George's'South-
warkjNewington.Wandsworth, etc. Dr. Hodgson.
V „ „ industrie. Dudley en the Potteries . . . Mr. Coode.
VI „ „ , Bradford en Rochdale .... Mr. Wi.ndee.
VII „ „ mijnwezen. Neath en Merthyr.....Mr. Jenkins.
VIII „ , „ Durham en Auckland .... Mr. Fostek.
IX „ „ zeevaart. Bristol en Devonport .... Mr. Cumin.
X „ „ , Hull, Yarmouth en Ipswich . . Mr. Hare.
De volgende opgaven zullen voortaan alleen op deze specimen-
districten betrekking hebben, wanneer niet uitdrukkelijk het
tegendeel wordt opgegeven; zij worden voorgesteld door de
getallen I tot X.
Die assistant-commissioners onderzochten de scholen zelve,
stelden zich in verbinding met alle autoriteiten, wier meening
van belang konde geacht worden, en ondervonden daarbij overal
gereede medewerking; de eenige uitzondering van belang betrof
de Eoomsch-Catholieke scholen, die alle voor hen gesloten bleven.
Zij ondervroegen vele personen, die in het onderwijs belang